Carta Organisasi

LEMBAGA PEMEGANG AMANAH

Zaleha3

Prof. Dato'Sri Dr. Zaleha binti Kamaruddin

Pengerusi

Profesor ISTAC Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Timbalan Pengerusi, Lembaga Pengelola UCYP

kpe

Dato’ Dr. Haji Zulkifle bin Haji Ali Al-Hafiz

Ahli


Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP)

wakaf1

Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

Ahli

Dekan Fakulti Perniagaan & Pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

DEL_

Dato’ Ahmad Saruji bin Abdul Aziz

Ahli


Ketua Pegawai Eksekutif, MyAngkasa Amanah Bnd

JAWATANKUASA PENGURUSAN AMANAH

VC-2

Profesor Emeritus Dato' Dr. Ahmad bin Haji Zainuddin

Penasihat

Naib Canselor UCYP

jalal

Jalaluddin bin Abdullah

Penasihat

Pendaftar UCYP

dr-azhar

Dr. Azhar bin Jaafar@Ramli


Penasihat

Timbalan Naib Canselor UCYP (Pembangunan Pelajar & Alumni)

Ustaz Fareed

Ahmad Fared bin Mohd Din

Pengarah

LOGO YTC UCYP tanpa background-01
Ruhaiza binti Esahar

Setiausaha